Det är viktigt att beskära träd regelbundet för att hålla dem friska och starka. I denna artikel går vi igenom olika typer av träd och hur man ska beskära dem på bästa sätt.

Allmänna råd

Det finns en del allmänna råd som gäller när man beskär träd. Det viktigaste är att komma ihåg att trädet försörjer sig självt och att det inte behöver mycket hjälp från oss människor. Detta betyder att vi ska låta bli att skada trädet när vi beskär det. Vi ska också se till att använda bra verktyg, så att vi inte orsakar skador på trädet.

Vilka verktyg behövs?

För att beskära ett träd behöver man ha rätt verktyg. En skarp sax eller en motorsåg är nödvändigt för att kunna kapa av grenar. En stege kan också behövas för att komma åt högre grenar. Beskärning bör utföras när trädet är i vila, det vill säga på vintern eller tidigt på våren. Detta gör det lättare för trädet att repa sig från skador.

Beskärning av olika trädslag

Beskärning av olika trädslag:

På de flesta träd är det bra att beskära unga grenar för att få ett tunt och jämnt snitt. Det finns dock ett antal olika sorters träd som kräver lite annorlunda behandling vid beskärning. Här listar vi några av de vanligaste trädslagen och ger tips på hur du bör gå till väga för att beskära dem på rätt sätt.

– Lönn: Beskär unga grenar med en skarp kniv eller sax, gör ett ca 45 graders snitt ovanför en nyknopp. Lönn älskar sol, så se till att inte beskara för mycket av det gröna bladverket, annars kan det ta skada.
– Alm: Beskär unga grenar i February/March med en sax, gör ett retsnitt (snett snitt) cirka 1 cm ovanför where den nya knoppen sitter. Alm kommer att läka snabbare än andra träd, så förvänta dig inte ett snabbt resultat.
– Ek: Beskär unga grenar med en sax, gör ett retsnitt (snett snitt) cirka 1 cm ovanför where den nya knoppen sitter. Ek är mycket tålig, men du bör ändå inte beskära för mycket på en gång, annars kan det ta skada.
– Rönn: Beskär unga grenar i February/March med en sax, gör ett retsnitt (snett snitt) cirka 1 cm ovanför where den nya knoppen sitter. Rönn kommer att läka snabbare än andra träd, så förvänta dig inte ett snabbt resultat.

Faror med beskärning

Det finns många faror med beskärning, och det är viktigt att man gör det på rätt sätt. Man kan lätt skada trädet om man klipper för mycket eller på fel ställe, och detta kan leda till att trädet inte växer som det ska. Dessutom kan beskärning innebära en risk för infektioner och skador på trädet, så det är viktigt att man är försiktig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *